Realitní zákon schválen a podepsán prezidentem. I. část

Realitní zákon schválen a podepsán prezidentem. I. část

Realitní zákon schválen a podepsán prezidentem. I. část

"Den 8.1.2020 byl prezidentem republiky podepsán zákon o realitním zprostředkování. Předpokladem jeho účinnosti je jeho zveřejnění ve sbírce zákonů, které se očekává v průběhu měsíce února tohoto roku s tím, že účinnosti nabyde 15. den od jeho zveřejnění. " 23.01.2020

Na realitní zákon čekala odborná veřejnost dlouhá léta. Nyní jsme se po dlouhých peripetiích dočkali jeho definitivní podoby.  Co nového zákon přináší pro nás zprostředkovatele a co pro Vás prodávající? V několika článcích se budeme věnovat ustanovením nového zákona a jejich dopad na každodenní praxi.

V současné době máme k dispozici zatím nezveřejněné paragrafové znění zákona. Seznámíme Vás s jeho zněním. Vjemem to od začátku:

Tento zákon upravuje některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.

Ve svém začátku  se zákon zabývá vymezením pojmů, co je realitní zprostředkování, kdo je realitní zprostředkovatel, co je smlouva o realitním zprostředkování a co je realitní smlouva ( realitní smlouvou zákon rozumí smlouvu o nabytí :  1. vlastnického práva k nemovité věci, nebo 2. práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.(

Dále zákon říká, že realitní zprostředkování je vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem a vyjmenovává co zahrnuje realitní zprostředkování.

To je zpravidla inzerce, posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny, zpracování marketingu nemovité věci, zajištění prohlídek, obstarání stavebně technické dokumentace, zprostředkování právních služeb a úschovy kupní ceny.

 

V dalším článku se budeme věnovat následujícím ustanovením týkajících se úschovy kupní ceny a dalším paragrafům.