Nejčasteji kladené otázky

Banka požaduje vypracování odhadu nemovitosti, na kterou si chci vzít úvěr. Můžete mi říct, kdo takový odhad může dělat a zda to zajišťujete i vy?

Vámi uvedený typ odhadu nemovitosti (pro účely schválení úvěru či hypotéky) zpravidla zajišťuje daná banka prostřednictvím svých smluvních odhadců. Při stanovení ceny vycházejí z tržní ceny dané v čase a místě nemovitosti jež je předmětem koupě/prodeje. Naše společnost má odhady nemovitostí jako jednu ze služeb souvisejících s naší činností a můžete se tedy na nás obrátit.

Prodávám byt, který jsem zdědil a prý budu potřebovat energetický štítek. Je to pravda? A kde ho získám?

Je pravdou, že PENB (energetický štítek) potřebovat budete. Měl by být vystaven na celou budovu a k dispozici jej jistě má SVBJ.

Chtěli bychom si koupit RD v nedaleké obci, ale zjistili jsme do sousedů, že jsou u něho věcná břemena. Jak nejrychleji a hodnověrně zjistit skutečný stav?

Opatrnosti není nikdy nazbyt a u nemovitosti to platí dvojnásobně. Každopádně, k ověření zda jsou s nemovitostí spjatá věcná břemena či jiná omezení se lze dobrat relativně snadno. První možností je internetová stránka www.cuzk.cz, kde lze po zadání nemovitosti zjistit existenci břemen či závazků. Neuvidíte však ve prospěch koho jsou a čeho se týkají. Druhou a komplexnější možností je návštěva na místně příslušném katastrálním úřadě či poště, obecním úřadě (místa označená jako Czech point) a zde si vyžádat list vlastnictví k dané nemovitosti. List vlastnictví Vám ukáže skutečný stav nemovitosti.

Kolik činí správní poplatek za zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí?

Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí činí 1.000 Kč. Naše RK běžně zastupuje své klienty při jednáních s katastrálním úřadem a dalšími institucemi. Od 1.1.2020 došlo ke zvýšení poplatku na částku 2.000,- Kč.

Mohu se obrátit při zájmu o hypotéku na realitní kancelář, u které nemovitost kupuji?

Ano, většina renomovaných realitních kanceláří dlouhodobě spolupracuje s kvalitními a zkušenými hypotečními makléři. Ne jinak je tomu v našem případě.

Co znamená zkratka PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy. Při prodeji většiny nemovitostí, případně jejich pronájmu je zákonnou povinností jej předložit kupujícímu /nájemci/.

Jaká je daň z prodeje nemovitosti pro rok 2019?

Daň z převodu nemovitostí byla nahrazena daní z nabytí nemovitostí. Od 1. 11. 2016 platí novela zákona, která s sebou přinesla několik změn. Hlavní změna ale spočívá v osobě, která daň z nabytí nemovitosti platí. Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je od listopadu 2016 vždy kupující. Dříve to zákon ponechával na dohodě kupujícího s prodávajícím. Sazba daně zůstává pro rok 2019 čtyřprocentní. Za každý milion ceny nemovitosti se tedy státu odvede 40 tisíc korun. Přiznání k dani z nabytí nemovitostí musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Místně příslušným je pak finanční úřad, v jehož působnosti se nachází prodávaná nemovitost.

Máme s manželkou pronajatý byt od soukromé osoby a rádi bychom se zde přihlásili k trvalému pobytu. Potřebujeme souhlas vlastníka bytu?

Pro přihlášení se k trvalému pobytu Vám postačí nájemní smlouva či podobné doložení oprávněnosti k užívání bytu. Výslovný souhlas vlastníka tedy není třeba.

Zdědila jsem byt po rodičích, který je v původním stavu. Mám v úmyslu jej prodat, ale známí mně radili, abych se pustila do rekonstrukce. Myslíte, že je to lepší, nebo prodat tak jak je?

Pokud se oprostíme faktu, že každý prodej má svá specifika, tak bych se přikláněl k prodeji před rekonstrukcí. Jedná se totiž většinou o nákladnou záležitost, časově náročnou.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Kontaktujte nás!