Realitní služby od A až do Z

Navázání spolupráce, postup a strategie prodeje/pronájmu

 • vzájemně projednáme možnosti spolupráce s ohledem na Vaše zájmy, možnosti a požadavky. Jsme připraveni k přímému výkupu nemovitosti včetně zajištění všech nezbytných úkonů. 60% - 80% ceny získáte v co nejkratším termínu
 • na základě zkušeností, všech informací a prohlídky nemovitosti, navrhneme optimální cenu pro daný obchodní případ
 • navrhneme strategii, postup při prodeji/pronájmu nemovitosti a způsoby prezentace
 • zajistíme vypracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) a další dokumentaci potřebnou v této fázi spolupráce

Prezentace nemovitosti a vše co ji předchází

 • zajistíme úklid a vše související tak, aby byla nemovitost 100% připravena k prodeji/pronájmu
 • provedeme nezbytnou fotodokumentaci, video prezentaci či 3D prohlídku s přihlédnutím k technickým požadavkům jednotlivých inzertních serverů
 • prezentujeme nabízené nemovitosti na všech renomovaných inzertních serverech, v časopisech a ostatních tiskovinách, ve vývěskách naší společnosti, na webových stránkách a prostřednictvím bannerů

Naše činnost vedoucí k úspěšnému prodeji/pronájmu nemovitosti

 • využijeme široké databáze poptávajících k nabídnutí Vaší nemovitosti, čímž se zvyšuje šance k rychlému uzavření obchodního případu
 • zajistíme prohlídky nabízené nemovitosti na základě časových možností zájemců 7 dnů v týdnů
 • budeme Vás průběžně informovat o vývoji obchodního případu, konzultovat další postup s ohledem na Vaše zájmy

Vlastní prodej/pronájem a vše související

 • zprostředkujeme nejlepší možnosti financování nemovitosti
 • nabízíme komplexní právní servis renomované advokátní kanceláře
 • zajistíme nezbytnou dokumentaci potřebnou v této fázi obchodního případu (výpis z katastru nemovitostí, nabývací tituly, smlouva o smlouvě budoucí, dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu a další pro konkrétní typ obchodu)
 • zajistíme vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu apod.
 • zajistíme úschovu kupní ceny u renomované advokátní kanceláře
 • součinnost při předání nemovitosti kupujícímu, vypracování zápisu
 • Zastoupení (součinnost) při jednáních s finančním úřadem, konzultace při plnění veškerých povinností souvisejících s postavením prodávajícího/kupujícího

Následná spolupráce

 • pravidelný komplexní úklidový servis
 • instalace zabezpečovacích a kamerových systémů s připojením k PCO
 • facility management - správa nemovitosti
IMAGE: Reality Safe Point